Provincie Antwerpen

Plattelandsproject

LEADER Prinsheerlijk cruisen in de Merode

Dit project werd mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van 99.999,55 euro vanwege Leader Zuid bestaande uit middelen van Vlaanderen en de provincie Antwerpen. Met steun van ELFPO, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. 

Op 05/12/2016 werd het LEADER-project ‘Prinsheerlijk cruisen in de Merode goedgekeurd. In en rond Laakdal wordt er actief aan wandel en fietstoerisme gedaan. Kempens Landschap wil, hierop ingaand en in samenspraak met de gemeente Laakdal, een verhuurpunt inrichten van waaruit geïnteresseerden de ruimere streek kunnen gaan ontdekken.

Het idee van een fietsverhuurpunt en/of een vespa-verhuurpunt kwam meteen ter sprake. Vermits gebied ‘De Merode’ zijn stilte en rust koestert is het idee nu om een elektrisch Tuktukverhuur in te richten. Ze zijn muisstil, hebben een autonomie van 70-80 km, kunnen maximum 50 km/h rijden en geven plaats aan 1 bestuurder en 4 passagiers. Het gehele Merodegebied ligt binnen bereik! Zo spelen we in op de kostbare landschappelijke verbindingen waarnaar de Merode op zoek is.

Het inrichten van een verhuurpunt is de uitgelezen kans om een info punt te ontwikkelen om de toekomstige gebruikers in te lichten over het omliggende landschap. Het landschap van de Merode wordt al eeuwenlang getypeerd door een broos evenwicht tussen agricultuur en natuur. We gebruiken deze om een kruispunt te creëren tussen landbouw toerisme, streekidentiteit en natuur. De landbouwroute neemt bezoekers mee naar verschillende landbouwbedrijven in de streek. 

Landinrichting

Dit landinrichtingsplan geeft een educatieve invulling aan de buitenruimte van beide sites rekening houdend met het historisch karakter en met de toekomstige functies. Ook voor de aansluiting van de sites op de recreatieve netwerken zijn voorstellen uitgewerkt. De VLM heeft hier 112.749,68€ voor uitgetrokken.

Specifiek voor de stoomzagerij zal dit het volgende inhouden:
De geest van de vroegere industriële site moet behouden blijven, dus wordt er geen of weinig beplanting voorzien en wordt een open vlakte behouden conform de vroegere werkvlakte. Het deel van de buitenaanleg dat beschermd is en dus behouden moet blijven is het pad door het gebouw (travee 2) , de spoorwegrails en de boomzaag.
Op de site zijn nog gebruiksvoorwerpen aanwezig die niet geklasseerd zijn maar die zeker nog waardevol zijn en geïntegreerd kunnen worden in de educatieve uitbouw van de site zowel binnen als buiten, zoals bijvoorbeeld een rolwagentje. Om dit verder te ontwikkelen is er een belevingsstudie opgemaakt geweest. Op basis hiervan zullen de belevingselementen geïntegreerd worden.

Vanuit de visie om de geest van de vroegere industriële site weer tot leven te brengen wordt deze ruimte als een sobere open vlakte ingericht met veel gezaagde boomstammen en andere verwijzingen naar het voormalige gebruik.